CORONAVIRUS – Aktuelle tiltak

Grunnet lokal økning i COVID-19 smitte er det for tiden ikke mulig for uvedkommende å få tilgang til kontorene våre. Alle våre avdelinger er bemannet, og vi er tilgjengelige via telefon og/eller e-post. Produksjon og transport går foreløpig som normalt.

For henvendelser og bestillinger:

telefon: 91 00 66 00

e-post: post@loe.no

Kontaktinfo til våre avdelinger


I Loe-konsernet følger vi utviklingen av Coronautbruddet tett og har igangsatt forebyggende tiltak i tråd med Helsedirektorats anbefalinger og myndighetenes råd.

For å redusere sannsynligheten for smitte med COVID-19 har vi innført restriksjoner i forbindelse med bestilling og henting av varer fra lagrene/avdelingene våre samt levering til anlegg.

Selv om alle våre avdelinger er bemannet, er det ikke lenger mulig å få tilgang til kontorene for uvedkommende. For å redusere faren for smitte ønsker vi primært å kjøre varene til kunden/anleggene selv. Ved spørsmål ifb. med levering og transport – ta kontakt med vår transportleder Kay Lien på telefon 481 15 266 eller din lokale selger.

Selvfølgelig holder vi god kontakt med våre kunder og leverandører via telefon, e-post eller andre digitale kommunikasjonskanaler. All fysisk møtevirksomhet samt fabrikkbesøk og kurs er avlyst.

Vi oppfordrer alle besøkende/leverandører som allikevel kommer til oss til å vise hensyn, ta kontakt med vår resepsjon på telefon 91 00 66 00 eller din lokale selger før ankomst og for informasjon.

Produksjonen av betongvarene går foreløpig som normalt, og vi er per i dag ikke kjent med omstendigheter ifb. Coronaviruset som kan forhindre eller forsinke vår produksjons- eller leveringsevne.

Siden dette er en spesiell situasjon for hele landet støtter vi i Loe de strenge tiltakene myndighetene har pålagt alle. Hver og en kan bidra etter best evne til den nasjonale dugnaden for å gjøre denne alvorlige situasjonen så kortvarig som mulig.

Vi skal holde våre kunder oppdaterte om endringer som evt. kan påvirke daglig drift og forretningene ytterligere.