Basal samlet til teknisk fagmøte hos Loe i Hokksund

Å bedre og videreutvikle kvaliteten av rør og kumsystemer i betong er en av Basal sine hovedoppgaver. 01. – 02. februar møttes 45 deltakere fra alle Basal sine medlemsbedrifter til teknisk fagmøte, denne gang hos Loe i Hokksund.

Det ble to innholdsrike dager med fabrikkbesøk, erfaringsutveksling og faglig tekniske oppdateringer.

Sterke sammen i Basal

Lars K. Loe ønsket alle hjertelig velkommen til fagmøtet, og fortalte hvor viktig det er for Loe med slike samlinger. – Gjennom teknisk utveksling deler vi erfaringer som gjør at vi samlet kan levere den kvaliteten som markedet forventer understreket Lars.

Teknisk direktør Terje Reiersen i Basal er på samme linje. – Vi står sterkt i markedet med et kvalitets renommé bygd opp over flere tiår knyttet til våre betongprodukter og løsninger. Teknisk oppdatering og kurs som dette holder vi jevnlig, og er en del av det vi gjør for å stå sterkere sammen.

Terje Reiersen – Teknisk direktør i Basal

Terje var med å etablere Basal i 2001, og har jobbet med rør- og kumsystemer i betong siden 80-tallet. Terje arbeider med å utvikle og dokumentere Basals produkter kvalitetsmessig.

– Det er ganske unikt at bedrifter som ellers er konkurrenter møtes og deler utfordringer som ligger i produksjonen sier Terje Reiersen. – Jeg vil også si at det Loe bidrar med for bransjen er svært verdifullt. Loe Rørprodukter står med en av de største og mest moderne betongvarefabrikkene for VA i Europa. Med denne har Loe satt en egen standard i bransjen i Norge. Under dette treffet står også dørene åpne for alle deltakerne slik at de ser hvordan Loe jobber.

Denne gangen altså var Loe vertskap for fagsamlingen. Sammen med Basal var Bjørn Ødegård, Jon Pettersen, Bjørn Tore Fjeldheim og Andrzej Jozwik hos Loe ansvarlig for arrangementet.

Fornøyd vertskap og arrangører fra Basal: fv Jon Pettersen Loe Rørprodukter, Bjørn Ødegård Loe Rørprodukter, Terje Reiersen Basal AS, Sogge Johnsen Basal AS og eier i Loe Rørprodukter Lars Kristoffer Loe

Fabrikkomvisning og interessante innlegg fra medlemsbedriftene

Fagmøtet startet med en åpen fabrikkomvisning.

– Se video fra fabrikkbesøket

Et lite glimt inn i programmet

Etter en overordna gjennomgang og innledning fra Basal om pågående prosjekter hadde teknisk/produksjonsansatte fra ulike bedrifter innlegg på møtet.

  • Hvordan dokumentere v/c tall og kloridinnhold v / Andrzej Joswick, Loe Rørprodukter AS
  • Finish og bruk av SP-stoff v/ Jørn Ulvestad, Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS
  • Presentasjon av Nobi AS sitt digitale typeprøvingssystem v/ Tobias Mikalsen
  • Typeprøving og kontroll hos Loe i Hokksund v/ Bjørn Ødegård og Jon Pettersen

– Kvalitetsrunden

Dag Askeland, mangeårig innleid konsulent, gjennomgikk også årets kvalitets runde. Det er en ekstern og frivillig inspeksjon som Dag Askeland utfører i alle Basal sine medlemsbedrifter hvor et uavhengig blikk utenfra ser på både produksjonen og produktene hos de ulike bedriftene . Erfaringer fra kvalitets runden deles, og ikke minst kåres det en vinner!

Veldig nyttig og viktig møteplass

Tom Dale er produksjonsleder på VA for Nobi AS i Bergen – Dette var veldig lærerikt og inspirerende å være med på! Her skaper vi relasjoner mellom produksjons ansatte på tvers av bedriftene i Basal.

Tom Dale er til daglig produksjonsleder for VA hos Nobi AS i Bergen

Som deltaker vil jeg også si dette er et veldig viktig fora for oss i vår bransje. Her på teknisk fagmøte jobber vi alle mot samme mål, og oppfylle Basal Standard som beskriver alle krav til produktene vi leverer. Det vi utveksler her løfter kompetansen i hele bransjen. Agendaen på teknisk fagmøte er viktig, men jeg vil også trekke frem det sosiale og relasjonsbyggingen utenom programmet. Det er lave skuldre på disse treffene og terskelen for å hjelpe til og be om hjelp, uavhengig av hvor man jobber blir definitivt lavere. Jeg ser med glede tilbake på disse dagene og vil rette en takk til Loe som vertskap for dette treffet.

Loe takker for alles bidrag

Bjørn Ødegård er driftsansvarlig hos Loe i Hokksund og er leder i teknisk utvalg.

– Vi er veldig godt fornøyde med arragementet sier Bjørn. Loe Rørprodukter AS som vertskap vil også takke Basal og alle deltakerne fra medlemsbedriftene for deres bidrag under besøket.