AQUA-SAFE vannkummer – kvalitetssikret av AQUA-SAFE servicekontor

Vannkummer må tilfredsstille alle krav til gjeldende standarder og det er svært viktig at ikke de blir utsatt for større krefter enn det de er konstruert for. Når AQUA-SAFE vannkummer leveres med trygghets- og kvalitetsgaranti er AQUA-SAFE servicekontor med og sikrer at de er trygge og riktig utført.

Anders Nygård er daglig leder for servicekontoret

– Hovedoppgaven består i å sjekke at kummer som skal bygges er i henhold til gjeldende standarder og at de ikke blir utsatt for større krefter enn det de er konstruert for. Servicekontoret hjelper i tillegg til med forslag til andre løsninger og forbedringer av kummer når det kommer til valg av materialer og komponenter, sier Anders Nygård .

Daglig leder for AQUA-SAFE servicekontoret er Anders Nygård. Han er utdannet maskiningeniør og økonom. Anders har spesialkompetanse på kumløsninger, praktisk montørarbeid, VA-standarder og beregninger.

Verifisering av vannkummen

Med AQUA-SAFE kummer får man altså en verifisering av vannkummene som blir levert, gjennom AQUA-SAFE servicekontor.

Anders Martinsen som er avdelingsleder for AQUA-SAFE vannkummer hos Loe Rørprodukter AS er glad for at denne kontrollordningen er på plass.

– Vi mottar mange tegninger og bestillinger som angir at kummen skal tilfredsstille alle gjeldende krav til styrke og sikkerhet, men der rørføringer og utforming ikke oppfyller de kravene. Når AQUA-SAFE vannkummene våre leveres med trygghets- og kvalitetsgaranti er vi ansvarlige, og da er AQUA-SAFE servicekontor med og sikrer at leveransene våre blir trygge og riktig utført understreker Anders Martinsen.

Avdelingsleder for AQUA-SAFE vannkummer Anders Marthinsen i dialog med teknisk tegner Ahat Turgun

Kummer som blir verifisert av servicekontoret:

  • Kummer med rørdimensjoner fra DN 200 og oppover
  • Kummer med eksentrisk plassert konsoll
  • Kummer med lavere byggehøyde enn 1 meter
  • Kummer med bend eller dimensjonsoverganger
  • Kummer der vannledningene går i flere plan i høyden

Det er altså unntak for ”enkle” vannkummer med sentrisk plassert konsoll og vannledningsdimensjoner opp til og med DN 200 uten bend eller dimensjonsøkninger og hvor ledningene går i ett plan.
– Her er det ikke krav til kvalitetssikring gjennom Basal AQUA-SAFE servicekontor forteller Anders Nygård. Sertifiserte leverandører av AQUA-SAFE kummer har godkjenning og selv kompetanse til å verifisere disse.

DN 2400 Basal AQUA-SAFE vannkum

– med 2 stk. forankringskonsoller verifisert av AQUA-SAFE – servicekontor

Kummen under var planlagt uten tilfredsstillende forankring og med eksentrisk plassering av 2 stk. forankringskonsoller. En typisk oppgave hvor vi bruker servicekontoret til anbefalinger og støtte. I dette tilfellet måtte vi også sparre med deleleverandør for å samtidig være sikre på at alle deler til den foreslåtte løsningen var tilgjengelig. Sluttresultatet ble en kum som ble levert komplett til kunden innen tidsfristen hvor alle deler tilfredsstilte beskrivelsen og krav til styrke og sikkerhet.

Usikker på vannkummen?

Ta kontakt med Basal AQUA-SAFE servicekontor!

Basals AQUA-SAFE servicekontor bistår med beregninger av gode og robuste anlegg med AQUA-SAFE vannkummer. Kompetansen på kontoret er tilgjengelig for konsulenter, kommuner og entreprenører samt betongleverandørene tilknyttet Basal. Kontoret er bemannet av fagfolk med solid utdanning og erfaring innen VA, samt inngående kunnskap om AQUA-SAFE systemet.

Ha du spørsmål til, eller er usikker på noe vedrørende vannkummer så er du velkommen til å ta kontakt:

Anders Nygård: Basal Aqua Safe™ servicekontor
Mobil: +47 917 15 018
e-post: an@telemarktechnologies.no