Anders Martinsen skal løfte satsningen på Basal Aqua-Safe vannkum

Aqua-Safe vannkummer er vårt servicetilbud i markedet hvor vi leverer komplette vannkummer til grøftekanten, ferdig montert, inklusive ventiler og alt tilbehør. Alle Aqua-Safe vannkummer er dimensjonert for alle opptredende krefter. Sluttdokumentasjon på hvordan hver enkelt kum er bygget følger også kummene.

Basal Aqua-Safe vannkum leveranser garanterer byggherrene sikre vannkummer med høy kvalitet og lang levetid, og effektiviserer hverdagen til entreprenørene.

Anders brenner for vannkummen

Anders Martinsen har siden 2016 jobbet hos oss i Loe Rørprodukter som prosjektleder og trår nå til og blir vår avdelingsleder for komplette vannkumleveranser. Han er en praktiker som brenner for faget, og som alltid har hatt vannkummen som sin hovedinteresse.

Til Loe kom han med lang erfaring som grunnarbeider og ADK rørlegger, og hos oss har han også opparbeidet seg lang salgserfaring fra leverandørsiden med kummer og rør i betong fra Loe Rørprodukter. Anders har allerede vært involvert i de fleste Aqua-Safe leveransene fra Loe og får nå en daglig rolle med komplette vannkumleveranser.

Anders har allerede vært involvert i de fleste Aquasafe leveransene fra Loe og får nå en daglig rolle med komplette vannkumleveranser

Aqua-Safe, en ny hverdag for entreprenører og byggherrer

Vannkummen er en sentral del av de fleste VA-anlegg og med Aquasafe endrer vi måten kundene våre er vant til å motta vannkummer på forteller Anders.

– Når entreprenørene bestiller en Aquasafe vannkum hos oss får de den levert komplett ferdig montert med garanti og dokumentasjon til avtalt tid. Det gir en helt ny forutsigbarhet på anleggene. Det er klart at da ser hverdagen annerledes ut! Anders har selv jobbet ute på anlegg og vet hva han snakker om!

Aquasafe vannkummer monteres innendørs av våre egne ansatte som har gjennomført et omfattende monteringskurs i regi av Basal. Alle deler og komponenter behandles skånsomt under monteringen, og alle Aquasafe vannkummer er dimensjonert for alle opptredende krefter. Alt dette bidrar til å heve kvaliteten og forlenge levetiden på vannkummene understreker Anders. Dette gir jo en egen trygghet for både entreprenør og byggherre avslutter Anders.

Kontakt vår Aqua-Safe ansvarlige Anders Martinsen ved spørsmål om vannkummer.

Anders vil fremover være sentral i alle deler av våre Aqua-safe vannkumleveranser. Ta kontakt med han ved spørsmål om tilbud, leveringer osv.

Avdelingsleder Aqua-Safe vannkummer

Anders Martinsen Tlf 922 32 016 anders.martinsen@loe.no