Betongrør og utskillere til håndtering av tunnelvaskevann

De siste årene har det vært økt fokus på håndtering av tunnelvaskevann. VA forum har ved flere anledninger hatt gjesteskribenter som har kommet med deres innspill på temaet:

Sedimentering i lukkede tanker er effektivt

Håndtering av tunnelvaskevann er komplekst, men det er bred enighet om at sedimentering av vaskevannet i lukkede tanker er et effektivt trinn i håndteringen og trygt for omgivelsene.

Loe Rørprodukter leverte sedimentasjonstanker i betong og utskillere til to tunnelvaskevannprosjekter i Telemark. Statens Vegvesen er byggherre på begge prosjektene.

Vi besøkte anleggene der Skorve Entreprenør AS stod for arbeidene ved Sjøormporten og Morgedal Entreprenør ved Porsgrunnstunnelen. Se bilder fra anleggsbesøket:

Sjøormporten, riksveg 36 i Seljord

Skorve Entreprenør AS stod for arbeidene med utbedring av overvannsanlegget i tunnelen. Her med bla sandfang fra Loe Rørprodukter.
Ved Sjøormporten ble det brukt DN2400 IG falsrør som sedimentasjonstank. Tanken har et totalvolum på 50m3. Tanken tar imot vaskevann eller forurenset vann fra uønskede hendelser som trafikkuhell og brannslukking.

Porsgrunnstunnelen, fylkesvei 356 i Porsgrunn

Også i Porsgrunnstunnelen ble det gjennomført omfattende rehabiliteringsarbeider. Morgedal Entreprenør utførte arbeidene på overvannsanlegget for AF gruppen


Utenfor tunnelen: Morgedal Entreprenør installerte et et 87m3 stort sedimentasjonsbasseng med DN2400 IG-falsrør fra Loe.
På anlegget: Sondre Haugerud fra Morgedal Entreprenør og Karl Magne Slettedal fra Loe Rørprodukter.

I forbindelse med sedimentasjonsanlegget ble det også levert flere Optikummer og en Ventilkum til å styre vannstrømmen i forbindelse med drift av sedimenteringsanlegget.