Historie

Eldre historie  - 1933 til 1997

Kristoffer Loe startet opp med produksjon av takstein bak stabburet på gården Loe i Øvre Eiker i 1933. Rett i forkant av krigen (1938) ble produksjonen utvidet med rør og kummer av betong og produksjonen ble flyttet til Steinberg hvor virksomheten møysommelig har utviklet seg til en av Norges største produsent av prefabrikkerte betongproduktene til byggebransjen.

Brødrene Terje og Tom Loe, barna til Kristoffer Loe kom tidlig inn i virksomheten. Terje Loe tok utdannelse som sivilingeniør i Glasgow Skottland og etter avsluttede studier startet virksomheten med prefabrikkerte betongelementer som senere har utviklet seg til Loe Betongelementer as. Dette er i dag den største enheten i Loe konsernet. Broren Tom Loe var sammen med sin far Kristoffer Loe mer engasjert i rør- og kumproduksjonen og utviklet denne fra en lokal aktør til et regionalt foretak som Loe Rørprodukter AS. En milepel var kloakkrammeplanen i Drammen samt utbyggingen av OSL Gardermoen som tilførte bedriften mye kompetanse.

    

Nyere historie - 1997 til ...

Lars Kristoffer Loe, barnebarnet etter Kristoffer Loe tok over Loe Rørprodukter AS i 1997 etter Kristoffer Loe og er siden daglig leder. Ved et oppkjøp av B. Brynildsen & sønner i 1998 fikk bedriften et større marked og volum som i 2004 førte til det endelige generasjonsskiftet ble gjennomført med at Loe Rørprodukter AS kjøpte Loe Betongelementer AS samt resterende deler av virksomheten.

I 2005 ble det tatt en strategisk beslutning om å bygge en ny fabrikk for produksjon av betongrør og kummer på Østlandet. Denne stod ferdig i 2011 og er en av Europas mest modere fremstillingssteder for disse produktene som bringer hele betongbransjen til et nytt nivå. Fabrikken er ett utstillingsvindu og har 9 produksjonslinjer hvorav 5 er helautomatisert.

I dag består konsernet, som er 100 % eiet av Lars Kristoffer Loe, av morselskapet Loe Holding AS som har flere heleide datterselskaper:

Total omsetning i konsernet er ca 910 millioner pr 2016.

 

Loe Rørprodukter AS har hovedkontor og produksjon i Hokksund med salgsavdelinger og lokale lagre over hele Østlandet.

 

Loe Rørprodukter Nord AS har kontor og produksjon i Trondheim.

 

Loe - Narmo Betong as har kontor og montasje i Hamar.