Vedrørende priser for 2023

Stor usikkerhet i verden rundt oss med en vedvarende utfordrende situasjon i råvare- og energimarkedet har ført til betydelige økninger i innkjøpspriser for alle innsatsfaktorer.  Med bakgrunn i dette varsler Loe Rørproduker AS en prisregulering for 2023.

Den generelle prisøkningen på 15 %  for våre produkter gjelder fra 01. januar 2023. Det kan forekomme prisjusteringer på enkeltprodukter med korrigering av feil priser. 

Hovedgrunnen til prisjusteringen er bl.a. den betraktelige prisstigningen på sementpriser samt økende avgifter i forbindelse med gjeldende miljøkrav.  Kostnadene sementindustrien har foran seg er ikke bare knyttet til råvaresituasjonen, men også til nødvendige innovasjoner som karbonfangst og utslippsfrie transportløsninger for å møte det grønne skiftet. Omstillinger er nødvendig for å oppfylle klima- og miljøkrav.

Vi ber om forståelsen for den kommende prisjustering.

Forsendelse av produktkatalog

For å få produktkatalogen i papirformat tilsendt i posten, ta kontakt med oss på marked@loe.no.