Vedrørende priser for 2022

Med bakgrunn i den vedvarende utfordrende situasjon i råvaremarkedet kombinert med valutautvikling og generell økende transportkostnader ser vi oss nødt til å varsle en generell prisøkning for våre produkter med virkning fra 01. januar 2022.

Det kan forekomme prisjusteringer på enkeltprodukter og korrigering av feil priser. 

Den aktuelle prislisten kan lastes ned fra vår nettside til enhver tid.

Forsendelse av produktkatalog

For å få produktkatalogen i papirformat tilsendt i posten, ta kontakt med oss på marked@loe.no.