IT-leder/ systemansvarlig

Vi ønsker å implementere et felles IT-system for våre bedrifter i konsernet for optimaliserte forretningsprosesser, økt effektivitet med sømløs utveklsing av informasjon og lagerbeholdning.

Loe Rørprodukter AS er en solid norsk industrivirksomhet, rettet mot det norske vann- og avløpsmarkedet.

Vi er Norges største leverandør av prefabrikkerte betongrør- og kumsystemer til vei-, vann- og avløpsprosjekter. Fabrikken i Hokksund er en av Europas mest moderne og effektive produksjonssteder av prefabrikkerte betongvarer.  

Loe Rørprodukter AS omsetter for ca. 340 MNOK årlig og inngår i Loe-konsernet med mer enn 300 ansatte.


Loe Rørprodukter AS er moderskipet i Loes konsernstruktur innen vann og avløp (VA) som er stadig vekst. Totalt er vi 4 produserende bedrifter og 7 salgsavdelinger som tilbyr betongkummer og rør med supplerende produkter for å sikre viktig infrastruktur til kommune Norge fra Telemark og Østfold i sør til Nordland i nord. Vi ønsker å implementere et felles IT-system for konsernstrukturen for optimaliserte forretningsprosesser, økt effektivitet med sømløs utveksling av informasjon og lagerbeholdninger. Konsernets IT-systemer er i dag ikke kompatible med hverandre grunnet oppkjøp og konsolidering.

Du vil være prosjektleder for implementering av nytt ERP-system i konsernet, og være den som har ansvar for IT-driften og kontinuerlig fornying av systemet for å sikre effektiv drift og optimalisering av produksjon. I og med at stillingen er nyopprettet så vil du være med å forme stillingsinnhold selv sammen med andre nøkkelpersoner i bedriften/konsernet.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder i overgangen fra Visma/View og andre programmer til et nytt ERP system.
 • Implementering av systemet med tilhørende løsninger samt opplæring og support for kollegaene all over i konsernet (reising må medregnes)
 • Stabil drift av konsernets IT-system samt oppgradering og utvikling for å sikre effektivitet
 • Implementering av rutiner, beredskap, dokumentasjon og kompetanse
 • Tilrettelegging og styring av masterdata mm. for å sikre konsernets datakvalitet

Faglige kvalifikasjoner

 • Relevant IT-utdanning på universitet/høyskole nivå, lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med implementering av ERP-system og bruk.
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert samt systematisk.
 • Gode evner til å sette seg inn i forretningsprosesser og systemfunksjonalitet
 • Interesse for og erfaring med logistikk

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et kompetent arbeidsmiljø
 • Jobb i et miljø og et marked der det er god etterspørsel etter varer og tjenester hvor vi tilbyr ett anerkjent produktmerke/brand Loe
 • Konkurransedyktige vilkår inkl. AFP, bonusordning og et trivelig arbeidsmiljø

Spørsmål vedr. stillingen rettes til Jacob Hadley på telefon 928 36 896.

Søknad og CV sendes på e-post til jacob.hadley@loe.no

Alle søknader blir behandlet konfidensielt.