TORP – Sandefjord lufthavn

Skrevet den 3. april 2017

TORP - Sandefjord lufthavn er omfattende arbeid for rehabilitering og oppgradering av dagens rullebane i gang.  Blant annet skal det bygges nytt overvannsystem langs hele den ca. 3 km lange rullebanen og det skal bygges ny snuplass for fly i tillegg til at rullebanebelysning skal byttes ut og nytt asfaltdekke skal legges. Prosjektet har vært planlagt siden 2014 og forventes ferdig november 2017.

For å unngå flyoperative konsekvenser eller begrensninger for passasjerene skal prosjektet gjennomføres på natt, dvs. anleggsarbeidene utføres 5 netter per uke.  Til prosjektet leverer vi blant annet følgende betongvarer:

 Briljantkummer  DN 1200     mer enn 60 stk.
 ig-falsrør DN 400  mer enn 1240 stk. - dvs. mer enn 2790 m
 ig-falsrør DN 500  mer enn 500 stk. - dvs. mer enn 1140 m
 TK 2 m/ lokk og ramme  ca. 110 stk.
 TK 3 m/ lokk og ramme   ca. 60 stk.
 Infiltrasjonssandfang  ca. 100 stk.

Utførende entreprenør Marthinsen og Duvholt AS er god i gang med anleggsarbeidene. For rask og effektiv montering av ig-falsrør bruker entreprenøren 3 stk. PIPELIFTER type 2. Hver natt får de dermed montert opptil 100 m med rør, men har klart 60 m på én PIPELIFTER som i seg selv er imponerende.  All legging og montering kan utføres fra førerhuset på gravemaskinen. PIPELIFTER gir en optimal og smidig rørposisjonering, både i retning og vinkel. Ifølge prosjektlederen Paal Svendsen i Marthinsen og Duvholt kommer PIPELIFTER til sin fulle rett på et anlegg som dette.

For mer informasjon om prosjektet - klikk her.

Vi tilbyr også utleie av PIPELIFTER. Kontakt oss for priser og betingelser - klikk her.