Spesialproduksjon - Overløpskum DN 3000

Skrevet den 30. april 2018

Skreddersydd spesialkum DN 3000 med flere skillevegger og diverse rørgjenomføringer

Trondheim kommunen legger ny utslippsledning fra pumpestasjonen ved Sjøskogbekken for å bl. a. redusere forurensingen til strandsonen. Det skal legges 470 meter sjøledning på bunn sjø med utslipp på ca. 10 meters dypde samt at det skal monteres en stor overløpskum. Fremfor å plasstøpe den nye kummen valgte kommunen å gå for en prefabrikkert løsning, noe som gir tidsbesparelser både ifb. med produksjon og montasje. Heimdal Granitt & Betong AS har bestilt en overløpskum DN 3000 med høyde på 3 meter til dette prosjektet. Loe Rørprodukter i Hokksund har produsert kummen trinnvis med flere skillevegger og diverse rørgjennomføringer.

Prosjekt SJØSKOGBEKKEN