Prefab vannkum på 60 tonn

Skrevet den 9. januar 2018

Narmo Betong AS har produsert og levert trolig Norges største prefab vannkum på 60 tonn. Grundig planlegging var nødvendig i alle faser av prosjektet. Norconsult står ansvarlig for prosjektering av den nye vannkummen, og foreslo å prefabrikkere den istedet for å plasstøpe. På grunn av kummens betydelige utvendige målene ble støpearbeidene utført utendørs på Narmo sitt fabrikkområde på Martodden. For å transportere ferdig kummen med innstøpte armatur- og rørdeler og lokk på 32 tonn til byggeplassen måtte to mobilkraner til for å løfte betongklossen på lastebil. Ut over det var det nødvendig med dispensasjon fra Statens vegvesen pga. bredde og vekt av lasten. Av sikkerhetsmessige årsaker måtte til og med E6 stenges en kort periode.

HIAS som oppdragsgiver skal legge ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange til Midtstranda i Hamar. Den nye kummen skal bidra til å sikrere vannforsyning på Hedmarken.

Les mer om leveransen - her.

 

Enda mer om prosjektet i VA-forum 1.2018