DN 2400 fordrøyningsmagasin - Holtet Base i Oslo

Skrevet den 5. oktober 2018

Norsk Saneringsservice AS i gang med grunnleggende sanering og utbygging av dagens trikkeparkering og verkstedlokaler på Holtet Base i Olso. I forbindelse med omfattende grunnarbeider skal det etableres et stort DN 2400 fordrøyningsmagasin på ca. 590 kubikkliter. For å oppnå ønsket kapasitet legges det tilsammen 81 stk. DN 2400 ig-falsrør og 6 stk. endepropp med nedstigning i tre streng. Entreprenøren bruker gravemaskin på 45 og 85 tonn for montering av ca. 10-12 betongrør pr. dag som tilsvarer ca. 80 kubikkliter. Gjenbruk av oppgravde stedlige masser gir kostnads- og tidsbesparelse - ikke bare ved et så stort magasin.

Les mer om prosjektet bl.a. på Sporveien AS sin nettside og på bygg.no

 

Fordrøyningsmagasin
Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som har store tette flater. Fordrøyningsanlegg av betong er meget arealeffektive da betongrør gir et mangfold av fleksible løsninger og kan legges under veg og parkeringsplasser med stor trafikkbelastning.