Fordrøyning DN 2400

Skrevet den 22. august 2019

Mengden overvann som må håndteres på en forsvarlig måte i byer og tettsteder er økende. Løsninger for effektiv og bærekraftig overvannshåndtering er etterspurt når ekstreme nedbørsmengder skal håndters av dagens overvannssystemer som i utgangspunktet ikke ble dimensjonert for denne belastningen.

Kjøresterke fordrøyningsmagasin av betongrør med dokumentert kapasitet kan tidsforsinke betydelige nedbørsmengder før det slippes ut til ledningsnettet eller infiltreres i grunnen. Utover det er fordrøyningsmagasin i betong drifts- og vedlikeholdsvennlige.

Fleksible overvannslønsinger

Overvannsløsninger i betong er robuste og fleksible i forhold til oppbygging. Det fungerer nærmest som et byggkloss system og kan enkelt settes sammen til ulike varianter, avhengig av hva man ønsker å oppnå. Rørmagasiner leveres normalt i DN 1000-2400. 

 

Til prosjektet Holte Base i Olso har vi levert DN 2400 fordrøyningsmagasin med totalt 87 stk. igt-falsrør fordelt på tre streng.