E6 Trondheim – Melhus

Skrevet den 18. oktober 2016

På E6 sør for Trondheim er prosjektet med ombygging fra dagens tofelts veg til firefelts veg i gang. Parsellen på 8,1 km lengde heter E6 Jaktøyen – Sentervegen og omtales som den trolig største anleggskontrakten Statens Vegvesen region Midt noen gang har inngått.

Hovedentreprenøren er Peab Anlegg som bl. a. også skal bygge 6,2 km med gang- og sykkelveier samt 4,6 km med fylkes- og lokalveier.

Hele prosjektet er planlagt ferdig våren 2019.

 

Mer om prosjektet - Dette skal bygges:

 

 

Storproduksjon for Loe Rørprodukter Nord AS

I fabrikkhallen i Trondheim ble det installert nytt produksjonsutstyr for å produsere og leverer VA-produkter til dette storprosjektet. Leveransen av kummer og betongrør er på over 30 millioner.

Helt spesielt og helt nytt er produksjonen av DN 3000 ig-falsrør - Norges største betongrør med innstøpt gummipakning. Statens vegvesen som byggherre stiller spesielle krav til alle konstruksjoner over 2,5 m i diameter. Det ble gjennomført spesielle beregninger for at rørene tåler trafikklast og godkjennes dermed som brokonstruksjon. Planlegging med et godt forarbeid er halve jobben, og nå er produksjonen og leveransene av disse spesialrørene i gang.

 

Les flere nyheter om prosjektet her

Nå starter byggingen av ny E6

Her kommer Klett tunnelen

Mye forberedelser – lite ny vei

Statens vegvesen

Miljøpakken.no