Virvelkammer

Produktbeskrivelse

Virvelkammer teknologien spiller en nøkkelrolle ved regnvannsoverløp og alle former for utjevning innen avløpsteknikken, regulering og videreføring av vannmengder fra overløp og utjevninsgmagasin.
Kammeret er sirkulært med tangentielt innløp. Vannpartiklene følger en spiral tilsvarende utløpet fra et badekar. Vannhastigheten akselereres fra innløp mot utløp; trykkenergien omformes til hastighetsenergi. Den innkommende vannstrømmen treffer de roterende vannmassene der trykket er høyest og blir på den måten kraftig bremset opp. Hastighetsenergien omsettes når «hullstålen» forlater virvelkammeret.
De mest effektive virvelkammer har et strømningstverrsnitt som er opp til 5 ganger større enn et strupet utløp. Formen på kammerests hydrauliske karakteristikk, dvs. sammenhengen mellom trykkhøyden og videreført vannmengde, er av vesentlig betydning.

 

For mer informasjon - ta kontakt med vårt salgsteam.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering