Slamavskiller type Baga

Produktbeskrivelse

Basal slamavskiller type Baga benyttes til rensing av avløpsvann, og kan enten benyttes som eneste rensetrinn eller som en forbehandlingsenhet før et hovedrensetrinn.
Basal slamavskiller type Baga har betydelig større tilbakeholdelse av partikler og flyteslam enn konvensjonelle 3-kamrede slamavskillere. Slamavskilleren kjennetegnes for sine gode hydrauliske egenskaper og sitt lave partikkelutslipp.

Slamavskilleren produseres i betong og er godkjent i henhold til NS-EN 12566-1.


Produktet er tilgjengelig i to ulike størrelser:
    4 m3 med ca. 2,8 m3  slamvolum
    7 m3 med ca. 6,0 m3 slamvolum.
Større volum dimensjoneres etter behov og kan produseres på bestilling.

Kjøresterk konstruksjon
Basal slamavskiller type Baga er dimensjonert for å tåle trafikklast.

For mer informasjon kan egen brosjyre og FDV-dokumentasjon lastes ned fra vår nettside.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering