Sandfang - DN 650

Produktbeskrivelse

Sandfangkum kan bygges opp av kumelementer DN ≥ 650. For å sikre tilfreds-stillende funksjon bør sandfangvolum være minimum 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000.

Sandfangkum brukes på private og kommunaltekniske anlegg. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet. Bunn-seksjonen er utstyrt med kuleformet bunn som gir mulighet for 100 % tømming av kummen. I tillegg er sandfangets innløp plassert rett ovenfor utløpet.

Sandfangkummer med kulebunn og utsparinger leveres som klargjorte bunnseksjoner DN 650 og DN 1000. Antall og dimensjon av utsparinger velger man selv. Alle utsparinger er tilpasset bruk av PVC-rør. Høydeforskjell mellom inn- og utløp er ca. 5 cm. Kumtoppen tilpasses også individuellt.

 

 

Sandfang med kulebunn og varierende utspariner - Klare for henting på dagen, rett fra lager

 

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering