Sandfang - Kumring med kulebunn

Produktbeskrivelse

Sandfangkum kan bygges opp av kumelementer DN ≥ 650. For å sikre tilfreds-stillende funksjon bør sandfangvolum være minimum 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000.

Sandfangkum brukes på private og kommunaltekniske anlegg. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet. Bunnseksjonen er utstyrt med kuleformet bunn som gir mulighet for 100 % tømming av kummen. I tillegg er sandfangets innløp plassert rett ovenfor utløpet.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering