Qmax-V med ig-pakning

Produktbeskrivelse

Qmax-V er et tradisjonelt sirkulært ig rør, med selvrensende renne i bunn.

Røret kan benyttes til:
- kombinertledninger
- overvannsledninger med lite fall og varierende vannføring
- fordrøyningsmagasin
- overføringsledninger
- overvannsledning i kombinasjon med fordrøyningsmagasin

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering