Optikum - DN 1000

Produktbeskrivelse

Optikum - Betongkum med integrert plastrennebunn

Optikum leveres som inspeksjonskum/spylekum DN 650 og som nedstigningskum DN 1000. Optikum er stabil ved omfylling og komprimering, og kummens tyngde hinder oppdrift.
Likt materiale i kumrenne og ledningsstrekk sørger for optimale hydrauliske egenskaper, i tillegg til å minske avleiringer, selv ved lite fall og lav selvrensing.
Glattveggede plastrør kan enkelt tilkobles uten fordyrende overganger, og muffen tillater en avvinkling på 5 grader.
Med betongens styrke og tyngde, kan tilbakefylling i de fleste tilfeller skje med stedlige masser. Dette gjør at man sparer store mengder pukk pr. kum i forhold til andre, lettere alternativer. Tyngden gjør også at Optikum vil stå stabilt i grøfta ved temperaturendringer.

Fordeler og funksjon

  • Ingen sideforskyvning ved gjennfylling
  • Optimale hydrauliske egenskaper
  • Stabil vekt med liten fare for oppdrift
  • Enkel tilgang med kamera og spylebil
  • Vidt spekter av varianter til renneløp
  • Enkel, rask og rimelig montering

Drift
Optikummen kan enkelt inspiseres ved hjelp av kamera, samt at man kan ha en manuell inspeksjon. For økt sikkerhet er plastinnsatsen i Optikummen utstyrt med sklisikker overflate som gir tryppe og gode arbeidsforhold.
Drift, vedlikehold og inspeskjon lar seg utføre på en meget tilfredsstillende måte.
Erfaring viser at kummer mindre enn 600 mm blir trange og vanskelig å drifte.

Optikum DN 1000 leveres også med standard skjøt eller ig-skjøt tilpasset DN 1200. Dette er ikke lagervare og produseres på bestilling. Pris på forespørsel.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering