Multikonsoll type AVK

Produktbeskrivelse

Vannkum i henhold til VA-miljøblad nr. 112

Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rørdimensjoner fra DN 100 - 400 og tilhørende ventil- og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16. Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Prefabrikkert vannkum med innstøpte Multikonsoll skinner
Basal vannkum med innstøpte Multikonsoll skinner for montering av braketter, tilpasset AVK senterdel DN 400, er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112.

Kummens styrkeklasse
Kumdiameter og styrkeklasse bestemmes ut fra største tilknyttet nominelle ledningsdiameter, og er angitt i tabellen under. Enkelte konsoller tåler større belastning enn styrkeklassen til kummen. Diameteren på kummen må også bestemmes ut i fra grunn-forholdene, for å sikre at kummen står stabilt. Styrkeklassen tilsvarer resultantkraften som kummen er testet med i henhold til kravspesifikasjon angit i VA-miljøblad nr. 112.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering