Lokk og ramme - DN 650

Produktbeskrivelse

Gategods - Klassifisering og bruksområder iht. NS-EN 124

NS-EN 124 krever tredjeparts inspeksjon og gir en upartisk garanti for kvalitet av produktene.

Det stilles stadig høyere krav til lokk og rammer i trafikkerte områder. Økende trafikk og tyngre kjøretøyer medfører behov for mer og bedre vedlikehold, sterke produkter og fleksible løsninger.


Gategods leveres i ulike klassifiseringsgrupper etter bruksområde.

 

Ulefos AS og Furnes Jernstøperi AS er våre hovedleverandører av gategods.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering