Liten

Produktbeskrivelse

Slisserenner er utviklet for å lede bort vann fra større arealer med fast dekke, flyplasser, bussterminaler, kaiområder og industriarealer. Systemet er også velegnet til drenering av tunneler og ved innkjøring til lager/garasjer.

Med Slisserenne fra BASAL får man:
- enkel avvanning av kjørbart areal med fast dekke
- avrenning med fall fra begge sider til horisontal renne
- maks. 50 meter mellom utløp fra renne til overvannsledning
- robust system og enkelt vedlikehold
- rist/renne og slisserenne her fall mot midten

Slisserenne leveres i 2 dimensjoner:
- 150/200 anbefales for alle generell trafikk av styrkeklasse D400 ihht. EN 124.
Vannføringskapasitet på 20 l/sek.*

- 200/275 anbefales på store arealer og hvor styrkeklasse er F900 ihht. EN 124.
Vannføringskapasitet på 33 l/sek. *
* ved maks. 50 m. mellom utløp

Slisserennene bygges inn i bærelaget i flukt med belegget, og opptar vannet gjennom langsgående slisser og transporterer det bort på en enkel og sikker måte.

Systemet består av renne-, inspeksjons- og utløpselementer, i tillegg til avlastningsplate og endepropper. Utløpselementene er utstyrt med tilslutning til overvannskum, skjøtene mellom elementene er identiske med betongrørskjøter av type ig, med samme tetthet. Dermed kan rennene legges med vinkler i horisontalplanet og sammen utgjøre et kontinuerlig tett system.

Slisserenne er oppbygd av betongelementer ihht. EN 1433.

Liten
Liten

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering