Falsrør - Langbend ig

Produktbeskrivelse

Loe Rørprodukter AS produserer langbend med ig-pakning som har en avvikling på 5° i muffen. Ett eller flere langbend settes sammen til man oppnår ønsket vinkelendring. Skjøten kan avvikles som øvrige rør. Ved bruk av langbend oppnår man perfekte hydrauliske egenskaper i ledningsstrengen.


ig-langbend er optimalt når:


- Ledningsstrengen må tilpasses andre konstruksjoner

- Ledningsstrengen legges i krappere kurve

   enn vinkelendringen i skjøt tillater

- Fall inn og ut av kummen er stort.

 

  For mer informasjon om montering av betongrør

  - se BASAL leggeanvisning.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering