Kumring med bunn

Produktbeskrivelse

Kumelementer med løs glidepakning i kumskjøten

 

Standard - løs glidepakning
Kummer leveres med løs glidepakning. Ingen standard kummer leveres med muffe-armering. Skjøtene kan ikke garanteres 100 % tette, det ikke er utført spesifikk tetthetskontroll. Laveste kvalitetsklasse - et prisgunstig alternativ.
    
T-merket - løs glidepakning og trykktestet

Kummer leveres med løs glidepakning og er tette iht. NS-3139. Anbefales der lekkasje kan føre til begrenset skade på konstruksjoner, omgivelser eller som forurensning.
Anbefales benyttet til kummer til spillvann, fellesavløp og vannkummer uten drenering.

 

  For mer informasjon om montering av kummer

  - se BASAL leggeanvisning.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering