IFS DN 1000 - Stor

Produktbeskrivelse

IFS-kummen kombinerer to funksjoner; INFILTRASJON og SANDFANG. I Norvars prosjektrapport 144/05 “Veiledning i overvannshåndtering” er anbefalingen å benytte følgende treleddsstrategi planlegging av overvannshåndtering:

  1. Fang opp og infiltrer alt regn med < 20 mm nedbør
  2. Forsink og fordrøy vann > 20 mm, < 40 mm
  3. Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm

 

 Funksjon
Ved normal nedbør infiltreres vannet i grunnen. Ved massiv nedbør eller mettet grunn går vannet over i en overvannsledning gjennom dykker nummer to.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering