ig-topplate

Produktbeskrivelse

igt - innstøpt gummipakning i muffe og trykktestet
Kummer blir levert med innstøpt gummipakning og er trykktestet iht. NS-3139. De har en økt godstykkelse, som bidrar til tette skjøter. Trykkkraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen.
Dråpetett ved 5 meter vannsøyle, og ved en tverr last på 5 tonn. Det vil si at hver enkelt kum som er merket igt har blitt testet med undertrykk og samtidig vannoverrisling, før det sendes ut til kunden.
Anbefales ved spesielle forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning.

igt anbefales brukt på kummer som skal være varig tette og tørre.

 

 

  For mer informasjon om montering av kummer

  - se BASAL leggeanvisning.

 

 

 

I stedet for ig-kjegle kan en ig-kum avsluttes med ig-topplate mot terreng. Ved grunne ledningsanlegg er det for eksempel viktig i størst mulig grad å utnytte avstanden fra ledning og opp til terreng som arbeidsrom for drift og vedlikehold i kummen. ig-topplaten utføres vanligvis med mannhull DN 650 eller DN 800 som overgang til justeringsringer. I vei og trafikkerte arealer bør en topplate ha en minste overdekning til topp asfalt på 300 mm.

For kumring til justering av kumtopp - klikk her.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering