ig-mellomdekkering

Produktbeskrivelse

igt - innstøpt gummipakning i muffe og trykktestet
Kummer blir levert med innstøpt gummipakning og er trykktestet iht. NS-3139. De har en økt godstykkelse, som bidrar til tette skjøter. Trykkkraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen.
Dråpetett ved 5 meter vannsøyle, og ved en tverr last på 5 tonn. Det vil si at hver enkelt kum som er merket igt har blitt testet med undertrykk og samtidig vannoverrisling, før det sendes ut til kunden.
Anbefales ved spesielle forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning.

igt anbefales brukt på kummer som skal være varig tette og tørre.

 

 

  For mer informasjon om montering av kummer

  - se BASAL leggeanvisning.

 

 

 

ig-kummer med dybde over 4 m utføres med ig-mellomdekke der mannhull forskyves i forhold til nedstigningsåpningen. Som sikkerhet ved inspeksjon i slike kummer skal det være montert mellomdekke. Mannhullet i ig-mellomdekke kan i tillegg dekkes med rist av galv. stål.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering