ig-kumring med bunn

Produktbeskrivelse

igT - innstøpt gummipakning i muffe og trykktestet
Kummer blir levert med innstøpt gummipakning og er trykktestet iht. NS-3139. De har en økt godstykkelse, som bidrar til tette skjøter. Trykkkraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen.
Dråpetett ved 5 meter vannsøyle, og ved en tverr last på 5 tonn. Det vil si at hver enkelt kum som er merket igT har blitt testet med undertrykk og samtidig vannoverrisling, før det sendes ut til kunden.
Anbefales ved spesielle forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning.

igT anbefales brukt på kummer som skal være varig tette og tørre.

 

 

ig-kumbunn med kant - for økt sikkerhet

Ved støp av ig-kumringer med bunn sikres tettheten mellom bunn og vegg ved at vannet vandringsvei forlenges ved at det støpes en utvendig kant på kumelementet. I tillegg til dette smøres alle skjøter med epoxy for å sikre at forbindelsene blir bestandige over tid. Disse tiltakene gir økt sikkerhet for at ikke vann lekker ut eller inn fra kumbunnen.

 

  For mer informasjon om montering av kummer

  - se BASAL leggeanvisning.

 

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering