ig-kjegle

Produktbeskrivelse

igt - innstøpt gummipakning i muffe og trykktestet
Kummer blir levert med innstøpt gummipakning og er trykktestet iht. NS-3139. De har en økt godstykkelse, som bidrar til tette skjøter. Trykkkraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen.
Dråpetett ved 5 meter vannsøyle, og ved en tverr last på 5 tonn. Det vil si at hver enkelt kum som er merket igT har blitt testet med undertrykk og samtidig vannoverrisling, før det sendes ut til kunden.
Anbefales ved spesielle forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning.

igT anbefales brukt på kummer som skal være varig tette og tørre.

 

  For mer informasjon om montering av kummer

  - se BASAL leggeanvisning.

 

 

 

Kjegler med ig-pakning som avsluttning til vann- og avløpskummer har en diameter på 650 mm i toppen. Fra og med DN 1400  er diametern 800 mm i toppen. Byggehøyden varierer fra 500 til 850 mm, avhengig av ig-kjeglenes diameter.

 

For kumring til justering av kumtopp - klikk her.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering