Hawle konsoll Senior

Produktbeskrivelse

Vannkum i henhold til VA-miljøblad nr. 112

Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rørdimensjoner fra DN 100 - 400 og tilhørende ventil- og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16. Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter
Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112.

Kummens styrkeklasse
Kumdiameter og styrkeklasse bestemmes ut fra største tilknyttet nominelle ledningsdiameter, og er angitt i tabellen under. Enkelte konsoller tåler større belastning enn styrkeklassen til kummen. Diameteren på kummen må også bestemmes ut i fra grunn-forholdene, for å sikre at kummen står stabilt. Styrkeklassen tilsvarer resultantkraften som kummen er testet med i henhold til kravspesifikasjon angit i VA-miljøblad nr. 112.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering