Furnes konsoll 112

Produktbeskrivelse

Vannkum i henhold til VA-miljøblad nr. 112

Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rørdimensjoner fra DN 100 - 400 og tilhørende ventil- og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16. Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter
Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112.

Kummens styrkeklasse
Kumdiameter og styrkeklasse bestemmes ut fra største tilknyttet nominelle ledningsdiameter, og er angitt i tabellen under. Enkelte konsoller tåler større belastning enn styrkeklassen til kummen. Diameteren på kummen må også bestemmes ut i fra grunn-forholdene, for å sikre at kummen står stabilt. Styrkeklassen tilsvarer resultantkraften som kummen er testet med i henhold til kravspesifikasjon angit i VA-miljøblad nr. 112.

 

Styrkeklasse for prefabrikkert vannkummer og dimensjonerende testlast
Største nominelle ledningsdiameter DN Veiledende kumdiameter DN innvendig Tykkelse bunn tb mm Styrkeklasse tonn
100 1200 / 1400 150 10
150 1200 / 1400 150 15
200 1400 / 1600 150 25
250 1600 150 30
2000 180
300 2000 180 45
400 2400 / 3000 240 65

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering