Fordrøyningsmagasin - komponenter

Produktbeskrivelse

I forbindelse med overvannshåndtering finnes det mange gode betongløsninger på fordrøyningsmagasin. De fleste fordrøyningmasgasin er bygd opp av standard BASAL komponenter; kombinert med spesialkonstruksjoner. Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. For å hindre økt vannføring i ledningsnettet, blir det mer og mer vanlig at utbygger pålegges å forsinke overvannet før det slippes ut på det kommunaleledningsnettet ved å bygge fordrøyningsanlegg. Ved å benytte betongrør DN 1000 - 2400 kan fordrøyningsanlegg bygges på et forholdsvis lite areal. Bruk av betongrør gir god adkomst for slamsuging og annen drift og vedlikehold.

Prøv også BASAL sin beregningsprogram for håndtering av overvann.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering