Fordrøyningskum “LOD”

Produktbeskrivelse

LOD-kummen for eneboligtomter er konstruert for å fordrøye takvann. Ved bruk av ristlokk kan også overvannet fra gårdsplassen fanges opp og tidsforsinkes. Den videre-førte vannmengden reguleres ved hjelp av et neddykket strupet utløp slik at det
kommunale ledningsnettet ikke overbelastes. Om nødvendig kan også nødoverløpet strupes. Påslippet kan tilpasses de lokale kravene i hvert enkelt tilfelle.

For utbyggerne blir det stadig mer utfordrende å få tillatelse til å slippe overvann ut på det kommunale nettet. Derfor gir LOD-kummen en god løsning på et høyaktuelt problem, knyttett til lokal overvannshåndtering.

LOD - Lokal overvannsdisponering

  • DN 1600 kum med sandfang
  • Inntak av takvann eller overvann ( Det bør kobles til en sandfang før innløp i LOD-kummen.)
  • Neddykket strupet utløp med selvrens
  • Enkelt å justere påslipp til lokal OV-nett
  • Nødeoverløp kan enkelt strupes

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering