Flushkum

Produktbeskrivelse

Flushkum er en smart løsning for ledningsstrekk med hyppig spylebehov

Rengjøring av avløpsrør med behov for hyppig spyling er kostbart og tidkrevende. Ved å benytte en Flushkum elimineres behovet for bruk av spylebil. Flushkum fungerer ved at det setter i gang en mekanisk prosess, ved at flottøren flyter opp når den er fylt opp med ca. 500 liter vann. Den oppsamlede vannmengden slippes og skyter fart inn i ledningsnettet, uten bruk av tilført energi. Når kummen er tom, legger flottøren seg automatisk over hullet igjen, slik at kummen kan fylle seg opp igjen.

Flushkummen er tilpasset montering på endeledning og er utstyrt med et innløp og et utløp i bunnen. Ved endeledninger med lite fall og liten vannføring vil behovet for gjentatt spyling elimineres ved å benytte denne variatne.

Drift
Vanntilførsel til kummen vil normalt være tilkoblet det kommunale nettet, med en batteridrevet tidsstyring. Intervallene kan stilles etter behov. Batteri byttes normalt årlig, og det kreves ingen drift eller vedlikehold ut over dette.

Funksjon

  1. Vann fylles i kummen - Flottør er lukket - Ventilkule tetter i ventilsete
  2. Flottør løftes - Flottøren åpner ventil og slipper inn vann i ventilsetet
  3. Flush-trinnet (Ventilkule flyter opp og kummen tømmes for vann - Ledningsnettet spyles og renses)
  4. Etter tømming legger flottøren seg over ventilen igjen og forselger kummen

,

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering