Flushkum

Produktbeskrivelse

Flushkum - Den nye generasjonen
Rengjøring av avløpsrør med behov for hyppig spyling er kostbart og ikke minst tidkrevende. Ved å benytte Flushkum kan behovet for bruk av spylebil reduseres eller utelates.

Flushkummen leveres nå med en ny og oppdatert utløsermekanisme hvor prinsippet for spyling av ledningsnettet er det samme som før.

Flushkummen fylles med vann, og når kummen er fylt med 600 liter gir en flottør etter slik at hele vannmengden slippes ut på avløpsnettet. Når kummen er tom, legger flottøren seg automatisk over utløpet igjen, og kummen kan fylles igjen. Flushkummen er tilpasset montering på endeledning.

 

Funksjonsprinsipp

1. Kummen fylles med vann.

2. Flottøren inne i toppen av ventilen løftes slik at luften kan slippes ut av enheten.

3. Flottøren i bunn av ventilen løfter seg fra pakningen på utløpet.

4. Den tilknyttede avløpsledningen skylles og renses. Vannstanden i kummen synker.

5. Kummen tømmes helt og ventilen faller på plass over utløpet.

(Illustrasjon viser Flushkum på endeledning)

 

Drift

Vanntilførselen til kummen tas fra det kommunale nettet, og styres med en batteridrevet tidsstyring. Intervallene kan stilles etter behov og batteriet byttes normalt årlig. Det kreves ingen drift eller vedlikehold ut over dette.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering