Driftsvennlige overvannsløsninger

Produktbeskrivelse

Driftsvennlig anlegg

Driftsvennlig utforming av anlegget forenkler tømming og reduserer vannforbruket. Bilens spylevann kan ikke gjenbrukes mange ganger før filteret går tett, derfor bør en etterstrebe å fange partiklene i en begrenset del av anlegget. Rørforbindelser mellom utløpskum og magasin bør være 300 mm slik at spyledysen kan føres inn i magasinet fra utløpskummen. Magasinet trenger i ikke legges med fall, men magasinet bør utformes slik at vann og slam ledes mot sugeslangen.

Les artikkelen "Prosjekteringstips for driftsvennlige overvannsløsninger" på VA-forum.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering