Løfte- og monteringsutstyr

Produktbeskrivelse

Alle våre produkter har innstøpte løfteanker. Størrelsen på løfteanker avhenger av produktets dimensjon og vekt.
Se BASAL leggeanvisning for anbefaling om løfte- og monteringsutstyr. Leggeanvisningen viser også hvilke spalteåpninger som skal følges veg legging av rør.

 

Løfteverktøy - Korrekt bruk

Falsrør og kummer har innstøpte løfteankre. Løfteklokken monteres til løfteankeret som vist på figur. Påse at løfteklokken er låst før løfting. Låsene på hver løfteklokke skal peke mot hverandre og ligge flatt mot betongrøret. Låsen skal peke mot løft. Eventuell is eller betongrester rundt løfteanker fjernes før montering av løfteutstyr.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering