Betongring - type N

Produktbeskrivelse

Justeringsringenes funksjon er å gi en fleksibel tilpasning til terreng og mulighet for senere justeringer. Justeringsringer har normalt en innvending diameter på 650 mm. Høyden bør begrenses slik at adkomst til kummer ikke vanskeliggjøres. Det finnes to varianter justeringsringer enten med falsskjøt eller med not og fjær.

 

N-skjøt er utsatt for sigevann i skjøt. N-skjøt har ingen stabiliserende side i skjøten, slik at den er utsatt for sideforskyving. Det er derfor nødvendig å bruke støttering på N-skjøter.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering