Betongring - type fals

Produktbeskrivelse

Justeringsringenes funksjon er å gi en fleksibel tilpasning til terreng og mulig-het for senere justeringer. Justeringsringer har normalt en innvending diameter på 650 mm. Høyden bør begrenses slik at adkomst til kummer ikke vanskeliggjøres. Det finnes to varianter justeringsringer enten med falsskjøt eller med not og fjær.

   

Med fals-skjøt er kummen mer rustet mot sigevann. Den kan også brukes med pakning. Falsskjøten sikrer at justeringsringene ikke forskyver seg i anleggsperioden eller i drift. Det er altså ikke behov for bruk av støttering, slik som man må med N-skjøt.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering