Betongring - justering

Produktbeskrivelse

Justeringsringenes funksjon er å gi en fleksibel tilpasning til terreng og mulighet for senere justeringer. Justeringsringer har normalt en innvending diameter på 650 mm. Høyden bør begrenses slik at adkomst til kummer ikke vanskeliggjøres.

Det finnes to varianter justeringsringer enten med FALS-skjøt eller med NOT og FJÆR.

 

   

Med fals-skjøt er kummen mer rustet mot sigevann. Den kan også brukes med pakning. Falsskjøten sikrer at justeringsringene ikke forskyver seg i anleggsperioden eller i drift. Det er altså ikke behov for bruk av støttering, slik som man må med N-skjøt.

 

 

 

 

N-skjøt er utsatt for sigevann i skjøt. N-skjøt har ingen stabiliserende side i skjøten, slik at den er utsatt for sideforskyving. Det er derfor nødvendig å bruke støttering på N-skjøter.

 

 

  .

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering