Bekkeinntak “Vingemur” og rist

Produktbeskrivelse

Ved stor nedbørsintensitet kan til og med små bekker flomme over og grave seg nye veier ved innløpet. Dette kan føre til at ledningsfundamentet blir undergravd og rørbrudd inntrer. Gjenfyllingsmassene kan vaskes bort og fyllingen får store setninger. Ved å anvende vingemur i innløpet til stikkrenner hindres vannmassene i å grave ut jordmasser under og på siden av rørene. 

Ristene leveres med kvalitetsgalvaniserte armeringsjern DN 25. Ved annen utførelse gis pris etter spesifikasjoner.

Vist på bilde: bekkeinntak type 2 med flat rist.

Bekkeinntak “Vingemur” og rist
Bekkeinntak “Vingemur” og rist
Bekkeinntak “Vingemur” og rist
Bekkeinntak “Vingemur” og rist
Bekkeinntak “Vingemur” og rist

Til nedlasting

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering