BASAL Briljant

Produktbeskrivelse

BASAL Briljant™ - Perfekt kumløsning

Briljant™ er et unikt BASAL-konsept for industriell masseproduksjon av optimaliserte kummer, som samtidig har individuelt tilpassede renneløp. Bunnseksjonene støpes ved hjelp av ekspandert polystyrenblokker som legges i stålformer. EPS-formene med utfreste renneløp og ønsket rørmuffer produseres i Fredrikstad og sendes neste dag til vår fabrikk i Hokksund. Stålformen fylles med selvkomprimerende betong. Etter herding har kummen riktig rennehøyde og optimal hydraulikk i alle rennene.Fordelen med Briljant™ er, at kummen blir støpt i ett stykke, noe som gir et finere resultat med glatt overflate. Med Briljant™ unngår man bruk av kostbare bend og overgangsrørdeler i påkoblingene mellom kummen og ledningsnettet. Renneløpene tilpasses vinklene, rørtypen og dimensjonen for det aktuelle ledningsnettet. Dette blir mer rasjonelt og enklere for entreprenør.Etter mottatt bestilling av kunden registreres bunnseksjonen elekstronisk for å produsere individuell tilpassed EPS-kjerne med utfreste renneløp og ønskede rørmuffer. Programmet ivaretar korrektheten av riktig rennehøyde og hydraulikk. Bunnseksjonen utformes etter kundens ønske med mulighet for tilknytning til kjente rørtyper, samt fall og vinkel på tilknytningsrør. Fall på bankett og rennehøyde kan også tilpasses individuelt.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering