BASAL Briljant

Produktbeskrivelse

Basal Briljant™ - et unikt konsept for rennekummer med individuelt tilpassede renneløp

Kummene får glatt overflate og optimale hydrauliske forhold. Alle rørtyper kan tilknyttes og sideløp kan etableres med drop ned til hovedrenne. Hver enkelt kum blir nøyaktig tilpasset kumpunktet, uten behov for et stort utvalg fordyrende bend og rørdeler som reduserer kapasiteten. Fall på bankett og rennehøyde kan også tilpasses etter kundens ønske.

Bunnseksjonene støpes i en operasjon ved hjelp av EPS-blokker med utfreste renneløp og ønsket rørmuffer, tilpasset for det aktuelle ledningsnettet. Etter herding av selvkomprimerende betong har kummen riktig rennehøyde og optimal hydraulikk i alle rennene.

(EPS- ekspandert polystyren)

 

Smartcast Designer for Briljante kummer

Steg 1
Alle relevante renneløpsdata (innløp, utløp, høyder, vinkler samt type og dimensjon på rørtilkoblingene) registreres elektronisk via en nettbasert kumdesigner.

Steg 2
En 3D-modell av kummen blir prosessert gjennom en CAD-generator og sendes sammen med innput-verdiene som et PDF-dokument til kontroll og godkjenning. Kummen kan i tillegg leveres i et STP-format som gjør det mulig å implementere kummen i AutoCad slik at den kan benyttes sammen med produktbibliotkene Novapoint og Focus VARDAK.

Steg 3
Etter at kunden har godkjent utformingen av kummen, produseres renneløpsformen i EPS. Blokken monteres i stålformer og fylles med selvkomprimerende betong. Etter herding har kummen riktig rennehøyde og optimal hydraulikk i alle renneløp.


For info om tekniske muligheter og prosjektering av kummer kan også konsulenter og byggherrer få opprettet en brukerprofil til Smartcast Designeren.

For mer informasjon, ta kontakt med oss.

 

Med fokus på kvalitet og tetthet helstøpes Briljantkummer uten noen støpeskjøter og uten innstøping av plastmuffer. Ønskede muffer utformes direkte i betong, og pakninger til rørtypen settes direkte inn i betongmuffen. Muffen på inn- og utløp kan skråstilles fra 0-150 o/oo slik at de får samme fall som kumrennen og tilkoblet rør.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering