AQUA-SAFE vannkum

Produktbeskrivelse

 • All montering skjer innomhus i rene lokaler.
 • Montering er utført av kvalifisert personell med spesialopplæring og eksamen.
 • Verifiserte prosedyrer med sjekkliste for konsoll, armatur, merking og emballering.
 • Samtlige bolter er tiltrukket med korrekt moment for å sikre lang levetid.
 • Krav fra VA-miljøblad 112 følges
 • Risikofor skader på armatur blir ivaretatt.
 • Verifisertkompetanse på beregning ved Aqua-Safe servicekontor.
 • Dimensjonert for opptredende krefter og produsenter er 3. parts godkjent.
 • Aqua-Safe leveres ferdig montert til avtalt tid.
 • En bestilling betyr komplett leveranse - ren og ferdig emballert vannkum, direkte til grøftekanten.
 • Man får èn samlet faktura.
 • Man sparer tid, noe som skaper bedre lønnsomhet.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering