Velkommen til “torsdags lesestund”

Lesing på torsdag har utviklet seg til en veldig populær møteplass for barn, hvor de ikke bare kan lese, men også lære og leke. Da vi startet denne aktiviteten flere måneder siden, ble barnebøker ignorert og barna ønsket bare å leke. Det har vært en utfordring for medarbeiderne, å tilvenne barna til bøkene på en fin måte. Men nå - litt etter litt - ved bruk av morsomme teknikker, med tålmodighet og innsats har barna lært å ta bøkene med glede. Og det er gøy å se! Men det er jo forståelig at barna hadde dårlige lesing vane. Hvordan skal man lære å lese hvis det ikke finnes bøker hjemme, eller mamma og pappa ikke kan lese selv? Ofte er foreldrene på jobben og barna har ikke en voksen hjemme som kan hjelper med lesing og å gjøre lekser. Derfor har det blitt en fast tradisjon at barna møter hver torsdag i det lokale idrettssentrum - organisert av "Loe for en bedre fremtid".

Artikler