Ulike strategier for ulike problemer

Barna av prosjektet har ulike faglige og sosiale problemer. De viser atferdsmessige forstyrrelser i familie- og hverdagslivet. Foreldre har problemer med oppdragelsen og å utdanne sine barn. I "LOE for en bedre fremtid" får de hjelp gjennom rådgivning, sosial støtte og psykologisk terapi for barna. For å oppnå best mulig resultater ble det utviklet ulike strategier, og en av den er "hold av LOE ". Her gjelder det å følge reglene, å oppføre seg pent. Som "belønning" får barna poenger i form av papirbilletter, de kan bruke for å handle på butikken - organisert av prosjektet dvs. frukt, leker og verktøy. Denne strategien søker å tilegne seg sunne vaner og forbedre oppførselen til barna. Forbedret atferd kan forbedre sine faglige presentasjoner og sine hele utvikling.

Artikler