Prosjektet fortsettes

Høsten 2011 startet Loe konsernet med det sosiale arbeidet i Perus hovedstad Lima. Prosjektet fokuserer på barn, som lever i bydeler preget av slum, arbeidsledighet, dårlig allmennkunnskap, analfabetisme og dårlig helsetilstand. Det har vært krevende oppgaver under vanskelige forhold for medarbeiderne og prosjektdeltakerne, og vi er derfor nå glade for og svært stolt av at det harde og målrettede arbeidet begynner å vise resultater.  På styremøtet ble derfor bestemt å fortsette dette engasjementet for ytterlige to år. Særlig gledelig er at Basal organisasjonen valgte å støtte vårt initiativet også.   

Ved hjelp av felles donasjoner oppnås små og store mål på vei til en bedre fremtid til disse barna. Prosjektmedarbeiderne kan gi gledesstunder til barn og motivere dem til å lære gjennom lek.

Som en del av helhetlig omsorg til barn og unger koordineres helsekampanjer og psykologiske behandling.

Utdannelsen foretas også gjennom kunst og kultur for styrking av den nasjonale identiteten. Barna får undervisning i bruk av native instrumenter som panfløyte slik at de kan deltar i offentlige arrangementer for peruanske tradisjonell musikk.

Artikler