Prosjekt “Marsvin”

Mødre som entreprenør
Mangel på arbeidsplasser og permanent dårlig økonomi gjør det vanskelig å få kontroll over familiens inntekt. Derfor er det utmerkede og et enormt løft at noen kvinner streber etter å finne en vei ut av situasjonen. "Loe for en bedre fremtid" støtter derfor en gruppe kvinner i å initiere egen forretning. Mødrene planlegger oppdrett og salg av marsvin. Små dyr, så klart og i Europa er de ofte kun kjent som kjæledyr. Men i Peru har marsvin en stor betydning med tradisjonell bruk. Diverse studier dokumenterer den høye proteinverdi av kjøttet samt andre forskjellige fordeler (ingen kolesterol, fettsyrer DHA, etc.). Gjennom hele prosessen har "Loe for en bedre fremtid" støttet kvinnene på forskjellige måter. I første omgang ble noen mødre utdannet av en profesjonell rådgiver, slik at de kan videre formidle kunnskapene til andre interesserte også. Dessuten har de fått støtte ved utarbeidelsen og gjennomføring av forretningsplanen samt startkapital for implementering av forretningen.

Artikler