På studietur

Loe konsernet fortsetter sitt sosialt engasjement for å bedre barns oppvekstsvilkår i Lima – Peru. Også Basal-styret har bestemt seg for å støtte vårt prosjekt, noe vi setter veldig pris på.


Prosjektmedarbeideren i Peru har nå gjennomført en studietur for ungene fra hovedstadens fattigeste bydel til et lite bonde samfunnet i peruanske fjell.
Deltakerne hadde mulighet å bli kjent med den utrolig krevende hverdagen peruanske bønder er utsatt for. Å hjelpe til med dyrking og tørking av egen mat for å sikre overlevelse i en røff omgivelse, var en formende erfaring for ungene fra steder preget av sosiale problemer.Her er til og med barn nødt til å jobbe hard på gården hver dag. Og hvis de har mulighet å gå på skole, så må de går for mer enn bare en time – én vei. Deltakerne i Loe-prosjektet hadde mulighet å dele deres allerede oppnådde kunnskaper i kunst og kultur med beboerne i bonde samfunnet.
Begge parter har dratt stor nytte av studieturen, og avslutting var en filmfremføring som alle likte veldig godt.

Les også den vedlagte original-presentasjonen av prosjektmedarbeideren på engelsk.

Artikler