Mulighet til å bli bedre kjent

Det er mange barn som deltar I prosjektet til Peruvian Loe, noen av de skal vi i Norge få muligheten til å bli ekstra godt kjent med. På denne måten blir det lettere å følge hvordan prosjektet påvirker barna positivt på et individuelt nivå.Angel Omar Carhuapoma Floresa er en 6 år gammel gutt som går i første klasse, noe som han synes er spennende, men også svært utfordrende han ligger sine klassekamerater både i skriving og lesing. Familen hans lever i fattigdom og beskrives som dysfunksjonell. Moren har dårlige lunger og syn, noe som har ført til at hun kun får korte vikariater i dårlig betalte jobber. Faren, som vanligvis er hjemmets største økonomiske bidragsyter, sliter også med å få seg en jobb de kan leve av. Vinteren 2012 tok foreldrene ut separasjon i påvente av en skilsmisse.
    Angel er et svært lykkelig barn som har et stort ønske om å lære mer, han deltar i Peruvian Loe gjennom skrive kurset, han mottar skole materiell støtte og familien mottar støtte av organisasjonen.
 

  

 

 

Antoni Jean Flores Cruz er en 9 år gammel gutt som går i tredje klasse. Skolearbeid er en utfordring for Antoni, han kan hverken lese eller gjøre seg forstått skriftlig. For å bedre dette og komme opp på samme nivå som hans klassekamerater deltar Antoni nå i Peruvian Loe sitt lese og skrive kurs.
    Familien til Antoni består av hans mor og søster på 5 år, faren har forlatt familien. Moren har kun sporadiske jobber med lav inntekt, familien er så fattige at de har dager uten mat på bordet. Hjemmet deres består av tynne treplanker og plast, de mangler innlagt vann, strøm og kloakk. Antoni sin familie får støtte gjennom Peruvian Loe, både i forhold til utdannelse og helse.
 

 

 

 

 

Leonardo Cobos Caldas er 12 år gammel og går i femte klasse på skolen. Hans far forlot familien når han var liten, så han bor sammen med sin mor og bror på 17 år. Grunnet epilepsi og analfabetisme får ikke moren seg jobb, hun har heller ingen mulighet til å hjelpe til med barnas skolearbeid. Leonardo sin storebror har sluttet på skolen for å forsøke å brødfø sin familie, Leonardo hjelper også til ved å jobbe for et snekkerfirma etter skoletid.
    Hos Peruvian Loe deltar Lenoardo gjennom skrive kurset, han mottar skole materiell støtte og deltar på fritidsaktiviterer.

 

 

 

 

Nilson Reynoso Vara er en 13 år gammel gutt som går I femte klasse på skolen. På skolen har Nilson akademiske utfordringer, han kan hverken lese eller gjøre seg forstått skriftlig. For å bedre sitt prestasjonsnivå, får Nilson delta i Peruvian Loe sitt lese og skrive kurs.
Nilson sin familie består av hans mor og Miguel, hans 16 år gamle bror. Miguel har sluttet på skolen for å forsøke å brødfø sin familie, Nilson hjelper også moren ved å ta på seg strø jobber etter skoletid.

 

 

 

 

 

Antuanete Chachico Mansilla er en jente på 14 år som bor sammen med sin mor, lillebror og 15 år gamle søster. Søsteren sliter med en medfødt sykdom som gir avkalking i leddene, noe som fører til at både henne og moren tilbringer mye tid på sykehuset. Moren får kun sporadiske jobber grunnet søsterens helse, inntekten er derav lav og familien lever i fattigdom. Ved sykehusoppholdene er det Antuanete som er ansvarlig for sin lillebror og hjemmet, det gir generelt liten tid og ingen hjelp til lekser.
    Peruvian Loe støtter Antuanete i sitt ønske om å lære mer og de støtter henne for en bedre fremtid.

 

Artikler