Mødre involvert i oppdragelse og opplæring av sine barn

Mange mødre har problemer med å undervise sine barn og utdanne dem riktig. De er mødre som ofte har 3-6 barn, mødre med lav utdanning (ufullstendig grunnskole eller videregående nivå), mødre som ikke jobber og bare mennene arbeider, i andre tilfeller er de enslige mødre som jobber hele dagen og forlate sine barn i omsorgen av andre. Alle disse mødrene deler problem at deres barn ikke kan lese eller skrive selv om de er allerede mellom 6 og 10 år. Akkurat slike barn drar nyte av det omfattende programmet "Barn - sunne og lykkelige" hvilket teamet "LOE for en bedre fremtid" har satt i gang.

Artikler